Wat ís de essentie van MENS ZIJN?

Wat ís de essentie van MENS ZIJN? Welke natuurlijke eigenschappen heeft de MENS? Kunnen we daar achter komen? Komen we daar achter door eigen ervaring, met gezond verstand? Door diep te voelen of gebeurtenissen toe te laten in het gevoel? Door éigen te onderscheiden van aangeleerd? Door naar de natuur te kijken, naar dieren en planten? Te kijken naar het kleine kind? Te kijken naar meer natuurlijke eenvoudigere volkeren????

Zeg jij het maar !!!