Europeaan!?

In een boekje van een bestseller auteur las ik dat hij uitgenodigd was ‘om met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines en verschillende landen samen te zoeken naar wat het tegenwoordig betekent om Europeaan te zijn’.

Dit idee en deze actie (samenkomen) ligt aan de basis voor het idee achter ikbenmens.nu

Maar MENS ZIJN is er al voordat we Europeaan werden (geboren, geworden of genoemd). Bij ikbenmens.nu is het de bedoeling dat wij verder gaan: ‘Europeaan zijn’ is al een afscheiding. Daarnaast willen wij bij ikbenmens.nu verder gaan dan ‘verschillende disciplines’; dat is alweer beperkt en alweer afscheiding.
Sinds ik me realiseer dat ik in de eerste plaats mens ben – begin november – zijn er al enkele dingen van me afgevallen: identificaties, gehechtheid, patronen, gewoontes, en dat maakt heerlijk vrij!

Doe je mee?